Розподіл НП різних областей, що підлягають дозиметричній паспортизації за дозовим інтервалам згідно результатів загальнодозиметричної паспортизації 2005 та 2006 рр.

Область К-ть НП у області, що підлягають паспор-тизації 2005 р. 2006 р.
К-ть НП з "молочним" моніторингом Інтервали паспортних доз, мЗв · рік-1 К-ть НП з "молочним" моніторингом Інтервали паспортних доз, мЗв · рік-1
≤0,5 0,5-1 1-5 >5 ≤0,5 0,5-1 1-5 >5
Кількість НП
Вiнницька 89 - - - - - 88 88 - - -
Волинська 166 165 107 55 3 - 166 108 55 3 -
Житомирська 700 663 524 96 43 - 659 541 99 19 -
Iвано-Франк. 5 -     - - 5 5 - - -
Київська 469 444 428 13 3 - 366 360 6 - -
Рiвненська 339 332 151 122 59 332 169 116 46 1
Сумська 11 - - - - - 10 9 1 - -
Тернопiльська 10 - - - - - 10 10 - - -
Хмельницька 9 - - - - - 9 9 - - -
Черкаська 103 - - - - - 102 100 2 - -
Чернiвецька 14 - - - - - - - - - -
Чернiгiвська 248 227 216 11 - - 220 214 6 - -
Усього 2163 1831 1426 297 108 - 1967 1613 285 68 1