Розподіл НП різних областей за дозовими інтервалами згідно результатів загальнодозиметричної паспортизації 2011 року


Область

Кількість НП

Всього підлягають паспортизації

Паспор- тизовані у 2011 р.

Інтервали паспортних доз 2011 р., мЗв.рік-1

D 0.5

0.5< D ≤ 1

1< D ≤ 5

D > 5

Вiнницька

89

89

89

-

-

-

Волинська

166

165

160

5

-

-

Житомирська

700

635

582

45

8

-

Iвано-Франкiвська

5

5

5

-

-

-

Київська

469

406

402

4

-

-

Рiвненська

339

334

270

47

17

-

Сумська

11

10

10

-

-

-

Тернопiльська

10

10

10

-

-

-

Хмельницька

9

9

9

-

-

-

Черкаська

103

103

103

-

-

-

Чернiвецька

14

14

14

-

-

-

Чернiгiвська

248

197

197

-

-

-

Всього

2163

1977

1851

101

25

0